onder

onder
onder1{{/term}}
〈bijwoord〉
[aan de benedenzijde] belowat the bottom
[beneden/aan de voet van iets anders] underneath
[naar beneden] under
[in elliptische uitdrukkingen] 〈zie voorbeelden 4
[beneden in huis] downstairs
voorbeelden:
1   onder aan de bladzijde at the foot/bottom of the page
     iemand van onder tot boven opnemen look someone up and down
     achtste regel van onder the eighth line from the bottom
3   naar onder down(wards)
4   de zon is nog niet onder the sun hasn't set/hasn't gone down yet
     de kinderen zaten onder the children were covered with it
5   we wonen onder we live downstairs/below
¶   ten onder gaan go down
————————
onder2{{/term}}
〈voorzetsel〉
[lager dan, beneden] underbelow, underneath
[te midden van] among(st)
[in de kring van] among(st)
[tijdens] during
[ten tijde van] under
[vlak bij] nearby
[minder dan] underbelow
[beschermd door] under
[ondergeschikt aan] under
10 [verborgen door] under
11 [met gebruikmaking van] in
12 [tengevolge van] under
13 [gebonden door] under
14 [begeleid door/met] with
voorbeelden:
1   onder een auto komen be hit/be run over by a car
     hij zat onder de prut he was covered with mud
     de tunnel gaat onder de rivier door the tunnel goes/passes under the river
2   onder de mensen komen get out and about
     er is veel geld onder de mensen there is a lot of money about
3   er was ruzie onder de supporters there was a fight among the supporters
     onder andere among other things
     John, onder anderen, heeft bezwaren John, for one, objects
     het blijft onder ons it's strictly between you and me
     onder ons gezegd (en gezwegen) between you and me (and the doorpost)
     diegenen onder ons die those among/of us who
4   onder het eten 〈regelmatig〉 during meals
     onder het schrijven while writing
     onder het werk during working hours
5   onder keizer Augustus under emperor Augustus
6   onder de kust off the coast
     een dorp onder Leiden a town just outside Leiden
     onder de ogen van iemand before someone's very eyes; 〈maar die ziet het niet〉 under someone's nose
7   onder het gemiddelde below average
     zij is onder de dertig she's under thirty
     zes graden onder nul six degrees below zero
8   onder begeleiding van een volwassene accompanied by an adult
     onder vrijgeleide under safe conduct
9   onder toezicht van de politie under police surveillance
10  bekend onder de naam Jack known by the name of Jack
11  iets onder woorden brengen put something into words
12  zijn werk leed onder zijn levenswijze his work suffered from his lifestyle
     zij leed erg onder het verlies she suffered greatly from the loss
13  onder voorwaarde van on condition that
14  onder begeleiding van een piano zingen sing to the accompaniment of a piano

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • Önder — ist ein türkischer männlicher Vorname[1][2] mit der Bedeutung „Wegweiser; Führer, Anführer, Vorsitzender“.[3] Önder tritt auch als Familienname auf. Inhaltsverzeichnis 1 Bekannte Namensträger 1.1 …   Deutsch Wikipedia

 • Önder — is a Turkish given name for males. People named Önder include: Önder Çengel, Turkish Swiss footballer Önder Şipal, Turkish boxer Fazıl Önder, Turkish Cypriot journalist This page or section lists people that share the same given name. If an …   Wikipedia

 • onder — ⇒ONDER, verbe A. Emploi intrans., vx ou littér. 1. Former des ondes, être animé d un mouvement qui rappelle celui des ondes à la surface de l eau. Synon. ondoyer (v. ce mot I A 1), onduler (v. ce mot A 2 a). L herbe flétrie, Comme les flots… …   Encyclopédie Universelle

 • onder — ses cheveux, Capillum vndare. Cheveux ondez …   Thresor de la langue françoyse

 • onder — obs. form of under …   Useful english dictionary

 • Önder Turacı — Onder Turaci …   Wikipédia en Français

 • Önder Turacı — Nacimiento 14 de julio de 1981 (30 años) Lieja, (Bélgica) …   Wikipedia Español

 • Önder Turacı — Spielerinformationen Geburtstag 14. Juli 1981 Geburtsort Lüttich, Belgien …   Deutsch Wikipedia

 • Önder Turaci — Önder Turacı (* 14. Juli 1981 in Lüttich) ist ein Fußballspieler mit türkischer und belgischer Staatsangehörigkeit. Der groß gewachsene und kopfballstarke Rechtsverteidiger Önder Turacı ist zwar nicht besonders schnell, verfügt dafür aber über… …   Deutsch Wikipedia

 • Önder Turacı — Personal information Full name Önder Turacı …   Wikipedia

 • Önder Çengel — Personal information Date of birth 21 July 1982 (1982 07 21) (age 29) Place of birth …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”